Kráľovskí agenti

Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu hlavného mesta. Pre vydavateľstvá sa stal dôležitou formou prezentácie svojej produkcie smerom k…

Čas premien

23.01.2019 sa uskutočnila v našej škole prednáška určená dievčatám 7. ročníka – Čas premien. Cieľom prednášky bolo umožniť dievčatám lepšie pochopiť fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú a uvedomiť si,…