OZ Medzilaba

OZ MEDzilaba

Občianske združenie ako samostatný orgán vystupuje v spolupráci so Základnou školou a s inými subjektmi spolupráce.

 Hlavnou úlohou a náplňou robčianského združenia je napomáhať rozvoju školy, spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom. 

Občianske združenie vyvíja aj aktívnu činnosť v oblasti projektového manažmentu školy.

FAKTURAČNé údaje

aj pre 2% z dane

IČO

42266700

DIČ

2020974340

Číslo účtu / IBAN

3186271653/0200
SK2202000000003186271653

  • variabilný symbol pre dobrovoľný príspevok je 111
  • variabilný symbol sponzorskej pomoci škole: 222
  • variabilný symbol pre pomoc soc. slabším žiakom školy: 777

Funkčné zloženie občianského združenia

predseda: p. Neuschel

zapisovateľ: p. Zborníková

hospodár: p. Filková

štatutárny zástupca: Mgr. Ľuba Jarošová

1.A – p. Halász
1.B – p. Rozborilová
1.C – p. Teleková
1.D – p. Bartáková
2.A – p. Ihradská
2.B – p. Bielčiková
2.C – p. Mečár
3.A – p. Hasalová
3.B – p. Uhlíř
4.A – p. Tipary
4.B – p. Naštická
4.C – p. Peterský
5.A – p. Bukovinská
5.B – p. Zborníková
5.C – p. Miklušová
6.A – p. Horáková
6.B – p. Bernátová
7.A – p. Neuschel
7.B – p. Tallová
8.A – p. Monosi
8.B – p. Pospíšilová
9.A – p. Filková