Termínovník

Termínovník pre školský rok 2019/2020

v prípade potreby – možnosť zmeny počas školského roka


02. 09. 2019 (pondelok)
11. 09. 2019 (streda)
30.10. 2019 – 31.10.2019
20.11. 2019 (streda)
20.11. 2019 (streda)

27.11. 2019 (streda)
11.12. 2019 (streda)
20.12.2019 (piatok)
23.12. 2019 – 07.01.2020
08.01.2020 (streda)
22.01. 2020 (streda)
31.01. 2020 (piatok)
03.02. 2020 (pondelok)
17.2. – 21.2.2020
18.03. 2020 (streda)
9.4. – 14.4.2020
01.04.2020 (streda)
01.04.2020 (streda)
29.04.2020 (streda)
03.06.2020 (streda)
24.06. 2020 (streda)
30.06. 2020 (utorok)         

 

začiatok školského vyučovania
prvé triedne schôdzky RZ
jesenné prázdniny
Testovanie 5 – 2019
Riaditeľské voľno z kapacitných dôvodov
na  TESTOVANIE 5 – 2019 ( len pre žiakov 9.A a 9.B )
PR – hodnotenie za 1. štvrťrok šk. roka
triedne schôdzky RZ
riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy
vianočné prázdniny
nástup do školy po vianočných prázdninách
klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka
ukončenie 1. polroka – odovzdávanie vysvedčení
polročné prázdniny
jarné prázdniny
triedne schôdzky RZ
veľkonočné prázdniny
Testovanie 9 – 2020
výlety, exkurzie žiakov 2. stupňa – Testovanie 9
PR – hodnotenie za 3. štvrťrok šk. roka
triedne schôdzky RZ
klasifikačná porada za 2. polrok školského roka
ukončenie vyučovania – odovzdávanie vysvedčení