Ocenení učitelia

ocenení učitelia

učiteľka roka 2019

Janka Križanová

učiteľka roka 2018

Jarka Kotríková

učiteľka roka 2017

Katka Harišová

učiteľka roka 2016

Sonička Gálová

Veľké ocenenie z rúk starostu MČ Ružinov dostali ku dňu učiteľov aj naše kolegyne za ich záslužnú a cennú prácu v školstve.

Toto ocenenie im samozrejme medzi pedagógmi našej školy skutočne právom patrí.

Gratulujeme!